Wat zijn psychosomatische klachten

We spreken van psychosomatische klachten als lichamelijke klachten veroorzaakt zijn door psychische, maatschappelijke of sociale problemen.

We kunnen uit balans raken door een te hoge werkdruk, spanningen thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, piekeren, conflicten of dagelijkse ergernissen en kunnen daardoor stress gaan ervaren. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken.

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren, maar ook ervaren wij stress lichamelijk: vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten, ademhalingsproblemen. Vaak zien we een combinatie van psychische en lichamelijke klachten en dan spreken we van psychosomatische klachten.
De manier waarop we tegen een klacht of probleem aankijken of hoe we met problemen omgaan, kunnen een rol spelen bij het ontstaan of in stand houden van stressklachten.

Herkent u onderstaande lichamelijke, psychische of gedragsmatige signalen van stress, dan kan de psychosomatiek therapeut u helpen weer in balans te komen.

Lichamelijke stresssignalen

Aanhoudende moeheid
Slaapproblemen
Gespannen nek-, schouder- en armspieren
Spanningshoofdpijn
Lage rugpijn
Misselijkheid, maag-darmstoornissen
Verminderde weerstand
Pijn / druk op de borst
Benauwdheid, duizeligheid
Hartkloppingen, verhoogde bloeddruk

Psychische stresssignalen

Gejaagdheid, niet meer tot rust komen
Concentratievermindering, vergeetachtigheid
Piekeren, besluiteloosheid
Prikkelbaarheid, irritatie, kort lontje
Somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse
Onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen
Bezorgdheid over toekomst en gezondheid

Gedragsmatige stresssignalen

Minder presteren, meer fouten maken
Woede uitbarstingen, huilbuien
Bijna ongevallen
Meer roken, overmatig alcoholgebruik
Toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen
Vermijden van sociale contracten