Psychosomatische klachten

 

Spanningsklachten komen voort uit stress. Stress verstoort de hormoonhuishouding in ons lichaam. Het lichaam maakt een aantal stresshormonen aan, o.a. adrenaline en cortisol.
Zonder momenten van herstel blijft de hoeveelheid cortisol en adrenaline in het lichaam hoog. 
Bij aanhoudende stress neemt het cortisolniveau zelfs steeds verder toe: het wordt teveel. Dit kan leiden tot allerlei klachten zoals gevoelens van onrust, chaotisch gedrag, vergeetachtigheid en slaapproblemen.

Iedereen wordt in zijn leven blootgesteld aan stress. Dit hoeft geen problemen te geven. Soms is dit echter wel het geval en geeft dit klachten.

Klachten

Klachten kunnen wij lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld hoofdpijnklachten, kortademigheid, hyperventilatie, en/of spierspanning in het lichaam. 
Klachten kunnen wij ook geestelijk ervaren door bijvoorbeeld slaapproblemen, piekeren, onrust, concentratievermindering, prikkelbaarheid, ontevredenheid, futloosheid, en vermoeidheid. 
De manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten, maar ook bij het verminderen en verhelpen van stressklachten. Wij noemen dit de klacht- of probleemhantering, ook wel copingstijl genoemd.

Oefentherapeut of psychosomatische oefentherapeut?

Bij ongecompiceerde en lichte  problematiek kan een oefentherapeut de behandeling inzetten.

De psychosomatisch oefentherapeut ziet de  cliënten met  matig gecompiceerde problematiek waarbij sprake is van meerdere stressoren en een negatief zelfbeeld.
Bij ernstig gecompliceerde klachtenpatronen en psychiatrische problemen kan een psychosomatisch oefentherapeut als medebehandelaar samenwerken met een psycholoog en/of psychiater.

.